DGS Tecrübem

 • İşyerine ulaşım kolaylığı
 • Tercihlerde yapılacak burs olanakları
 • Yüksek okulda aldığım derslerin en çok sayılması yani ders içeriklerin uyuşması
 • Ders saydırma sürecinde evrak numaralarını almadım.
 • Direk ağır sayısal dersleri aldım.
 • Yüksek okuldan mezun olalı 3 yıl olduğunu için ders çalışmayı unuttum. Kazanmak zaman aldı.
 • “Ben sektörde bunu yıllardır yapıyorum. Bu gereksiz” demeyin. Hocaları gözünde iyi bir intibah bırakmıyor.
 • Ders programını iyi inceleyin.
 • Öncelikli olarak okula alışabilmeniz için meslek bilginize uygun dersler seçin.
 • Aldığınız her dersi proje yönetir gibi izleyin. Paydaş listenizi iyi yapın.
 • Dersi daha önce almış olan kişileri bulun, ders notlarını ve hoca yorumlarını alın.
 • Hocalar ile aranızı iyi tutun.
 • Hocaları LinkedIn üzerinden ekleyin.
 • Güvenebileceğiniz arkadaşlar edinin.
 • Güngören Teknik Meslek Lisesi, Veritabanı Programcılığı, 2009
 • Namık Kemal Üniversitesi, Bilgisayar Programcılığı, 2011
 • Anadolu Üniversitesi, İktisat, 2014
 • Okan Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği, 2016

--

--

--

Technical Architect

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
İbrahim ATAY

İbrahim ATAY

Technical Architect

More from Medium

My review of “Four Lawyers and a Hotwife: The Complete Series” By Lacey Cross

To Skillfully Fall From The Clouds…

THE BIRTH OF BLUE

Gone But Not Forgotten: A Tribute to One of The Batman’s Most Notorious Film Faux-Pas’