Günümüzden geçmişe gidildiğinde karşılaşılan en eski medeniyet yapısı olarak, ülkemizin topraklarında yer alan Göbekli Tepe [1] arkeolojik kalıntılarına ile karşılaşılmaktadır. Birçok bilimci tarafında yapılan incelemelerde bölgenin tapınak, mezarlık ya da beslenme alanı gibi çeşitli çıkarımlar yapılmıştır. Fakat kesin bir çıkarım yapılmasına neden olacak bir bulgu ile karşılaşılamamıştır.

Göbekli Tepe, hangi amaç ile yapıldığı ile ilgili net bir bulgu olmasa da toplum kültürünün ve meslek ustalığının ortaya çıkışının belirgin örnekleri vardır. Çünkü 40 ile 60 tonluk kaya parçalarının şekillendirilmesi ve kabartmalarının oluşturulması, taş ustalığının bir meslek oluşmasına örnek verilebilir. …


Blog yazmaya 2008 yılında lise ödevi olarak, web tabanlı bir çözüm geliştirmek amacı ile başladım. Şuan 2016 yılındayız. Yaklaşık 2 yıldır blog yazmıyorum. Yapmak istediğim birçok farklı adımı hayatta geçirdim. Bu yazımda ise, bu süre içerisinde en çok emek verdiğim, lisans eğitimi tamamlama sürecimi anlatıyor olacağım.

2009 yılında teknik meslek lisesinden mezun oldum. 2011 yılında ise, Namık Kemal Üniversitesi, bilgisayar programcılığında mezun oldum. Mezun olduğum dönem hemen sonrasın DGS(dikey geçiş) olarak bilinen lisans(benim için mühendislik eğitimini) tamamlama sınavına girdim. Fakat yeterli puan kazanamadığım ve ekonomik olanaksızlıklar nedeni ile gerçekleştiremedim.

2013 ve 2014 yılları arasında yoğun olarak orta ve büyük ölçe…


Previses months, I presented my first academic presentation on “International Conference on Advanced Technologies, Computer Engineering and Science (ICATCES’18)” at Karabuk University, Safranbolu. My presentation title is “Intrusion Detection with Probabilistic Neural Network: Comparative Analysis”. A significant experience for me. My paper abstract below;

Abstract: The use of machine learning techniques has significantly increased recently. The classification of normal or abnormal situations in network traffic is successfully applied with machine learning techniques. It is possible to encounter False Positive situations during the classification process. With Probabilistic Neural Network (PNN) model, it is aimed to explore the intrusion and its types within network traffic with probabilistic distribution. Knowledge Discovery Dataset (KDD99) will be used in this study.

Keywords: Probabilistic Neural Network, Intrusion Detection, KDD99

I shared my paper and app below links.

Source code: https://github.com/ibrahimatay/kddanalyzer

Paper (481p.): http://icatces.org/home_files/proceeding_book_2018.pdf

İbrahim ATAY

Software Architect, Enterprise Agile Coach, Informatics Enthusiast #SoftwareArchitecture #EnterpriseArchitecture #DevOps #LeanEnterprise

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store